Udvalg under lokalrådet og kontaktpersoner til arbejdsgrupper, som er forankret i lokalrådet.

BESTYRELSEUDVALGMAILLISTE

STI-UDVALGET:
Lise Jacobsen, Sune Madsen, Anne Okholm, Svend Erik Jensen, Lis Pedersen

UDVALGET VEDRØRENDE TRANSPORT OG TRAFIK:
Allan Capion, Jørgen B Svendsen

UDVALGET VEDRØRENDE TURISME OG BOSÆTNING:
Jette Ramshøj, Svend Erik Jensen, Lise Jacobsen, Allan Capion

UDVALGET VEDRØRENDE JUNGSHOVEDS BØRN:
Carina Hansen, Tina Åsberg

UDVALGET VEDRØRENDE BLOMSTERNES HALVØ:
Jette Ramshøj

LUP-UDVALG:
Jørgen B Svendsen, Jette Ramshøj, Lise Jacobsen

HJEMMESIDE UDVALG:
Jørgen B Svendsen, Carsten Wang Jørgensen, Bent Pedersen, Morten Hansen, Lise Jacobsen

ERHVERVSUDVALG:
Birgitte Escherich, Allan Capion

FIBERNETUDVALG:
Lis Pedersen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE TRANSFORMATORTÅRNENE:
Kristian Knudsen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE STAVREBY GADEKÆR:
Tina Åsberg

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen

KONTAKT TIL ARBEJDSGRUPPE VEDRØRENDE BLADET JUNGSHOVED:
Lise Jacobsen

ADMINISTRATION AF MAILLISTE:
Tina Åsberg

SEKRETÆR OG MØDELEDER: Går på skift i bestyrelsen