Jungshoved Miljøgruppes overordnede og langsigtede mål er, at halvøen Jungshoved skal være et bæredygtigt samfund med gode betingelser for natur og miljø. Miljøgruppen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader natur og miljø mindst muligt. Vi arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent.

Miljøgruppens største arbejde består i korrespondance med borgere på Jungshoved, Vordingborg Kommune (VK), Natur- og Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen.

Sagerne har handlet og handler stadig mest om Lynggårdens aktiviteter fx: Industriaffald der kommes i biogasanlægget for derefter at blandes med gylle, afgasses og spredes ud på markerne – med forurening af hav og grundvand/drikkevand til følge.

Dertil kommer forurenende udslip til Bøgestrømmen, Øget transport af tunge køretøjer, Lugt af biogas, Gyllelaguner i det åbne land.

JM efterlyser en seriøs og ansvarsbevidst holdning hos VK samt prioritering af ressourcer til løbende, kvalificeret tilsyn med industrien.

Derudover har der været sager om VK`s brug af Round-up, Forurening af spildevandsudløb ved Stavreby Havn og ved præstegården.

Du kan løbende holde dig orienteret om seneste nyt fra JM her på siden under “AKTUELT.”

Har du spørgsmål til Miljøgruppen, eller oplever du problemstillinger omkring vores fælles natur og miljø, er du velkommen til at kontakte os på:

jungshovedmiljoegruppe@gmail.com

eller akut på tlf. 51929135 eller 30299135

 

Naturvenlige hilsner fra

Jungshoved Miljøgruppe