Jungshoved Lokalråds indsigelse mod brug af Roundup på kommunens arealer

Til Vordingborg Kommune Att.: Teknik- og Miljøudvalget

Jungshoved Lokalråd er stærkt utilfredse med og kritiske over for Vordingborg Kommunes tilladelse til, at der bruges RoundUp på kommunale arealer. Dette er fuldstændig i strid med visionerne i vores LUP, hvor vi ønsker at omgive os med en ren natur og sikre grundvandet også for de kommende generationer. Vordingborg Kommune bør foregå borgerne med et godt eksempel og helt udelade brugen af denne miljøgift.

Forskeres fund af RoundUps aktivstoffer i både børns og voksnes urin i Danmark er dybt foruroligende og skræmmende. Kommunen bør tage godkendelsen af brugen op til fornyet overvejelse.

Allerede i vores høringssvar til Vordingborg Kommunes Natur- og Miljøpolitik fra 7. marts 2016 gør vi opmærksom på, at vi ikke ønsker brugen af RoundUp og andre miljøgifte på kommunale arealer, og at vi ønsker, at Kommunen vil gå foran med nul-tolerance over for brugen af midler, der forurener vores miljø til skade for alt levende.

Med venlig hilsen

På Jungshoved Lokalråds vegne

Gerda Silke Holm

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *