Til Vordingborg Kommune Miljøudvalget

Vedr.: Indsigelse mod udvidelse af Lynggård Biogasanlæg, Over Lyngen 4, 4720 Præstø.

Jungshoved Lokalråd fraråder, at der gives tilladelse til udvidelse af eksisterende biogasanlæg tilhørende Peder Andersen.

Lynggård Biogasanlæg fik i 2002 miljøgodkendt et biogasanlæg, som er mere end stort nok til at klare alle nuværende svinefabrikkers produktion af svinegylle, tilhørende Peder Andersen. Nu ønskes en udvidelse for industriaffald m.v. Anlægget går nu fra at være et biogasanlæg til svin til et industribiogasanlæg.

I al den tid, Lynggård har eksisteret, er der sket den ene forureningsskandale efter den anden. Den har været flere politianmeldelser for forurening og fiskedød. Det siger sig selv, at når der ikke er styr på produktionen i det eksisterende biogasanlæg, med stor forurening til følge, så vil det blive endnu værre, hvis produktionen forøges. Lynggård Biogasanlæg har bevist, at det IKKE kan eller vil leve op til myndighedernes miljøkrav.

• Lynggård Biogasanlæg må først bevise over for Vordingborg Kommune, at man kan overholde miljøkravene, før der kan tages stilling til en udvidelse

• Driften af biogasanlægget vurderes til at være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige og forurenende stoffer (BEK. Nr. 1666 af 14.12.2006 med ændringer)

• Biogasanlægget klassificeres som yderst brandfarligt og bør ændre status til industribiogasanlæg, og den type bør derfor placeres i industriområder med alt, hvad deraf følger

• Biogasanlægget og svineproduktionen (på ca. 1600 PE, der svarer til ca. 48.000 fedesvin pr. år fra Lynggård, Nygård og Fjellebrogård) er så stor, at det skal ses som ”en enhed”, og udvidelse af biogasanlægget skal derfor VVM godkendes.

(Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere afgjort, at en lignende udvidelse fra Peder Andersen skulle VVM godkendes).

Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513 CVR nr. 34385063

Formand: Gerda Silke Holm
E-mail: gerda. marensminde@gmail.com
Telefon: 36467830/21809205
Lokalrådet i Jungshoved

Med venlig hilsen På Jungshoved Lokalråds vegne
Gerda Holm

Share →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *