Dagsorden til borgermøde d. 4. oktober 2016 kl. 19.00 – 21.00 på skolen

Hermed indkalder Lokalrådet til borgermøde med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Præsentation af den nye bestyrelse
 • Orientering fra Lokalrådets møde med Vordingborg Kommune omkring Lynggården og sommerens lugtgener
 • Oplæg fra udvalgene
  • Turisme og bosætning
   • Hvilke faciliteter har vi til turister, og hvad mangler der?
   • Hvordan sikrer vi, at der er faciliteter som fx. toiletter, spise og overnatning af forskellig art?
   • Hvordan kan vi tiltrække flere turister (eksempelvis gennem positiv omtale fra beboere, sommerhusgæster og turister)
   • Hvad kan vi gøre bedre i forbindelse med velkomst til nye beboere?
   • Hvordan får vi flere borgere på Jungshoved engageret i “Blomsternes Halvø”?
  • Erhverv
   • Forslag til sammenslutning af erhvervsdrivende på Jungshoved.
   • Møde den 13. november med det formål, at:
    • Skabe netværk
    • Finde samarbejdsmuligheder
    • Tiltrække potentielle erhvervsdrivende
    • Etablere netværk til støtte for erhvervsdrivende (rådgivning)
  • Transport og trafik
   • Hvad kan lokalrådet gøre for at øge trygheden i trafikken for alle typer trafikanter?
   • Hvilke offentlige og fælles transportløsninger skal lokalrådet arbejde for?
  • Junghoveds børn
   • Hvilke aktiviteter kunne vi tænke os for børnene og deres familier? Legeplads? Babysalmesang?
  • Hjemmeside
   • Hvordan får vi en endnu bedre hjemmeside for Jungshoved?
 • Gruppedebat ud fra de fem udvalgs oplæg
 • Evt.

Som sædvanligt serverer Lokalrådet lidt godt til ganen, og MC Hansen vil bidrage med et musikalsk indslag.

Vel mødt til alle.

Lokalrådet